Záleží na plném rozsahu pohybu?

Znovu a znovu potkávám v posilovně lidí, kteří obětují plný rozsah pohybu jen aby zvedli víc. Ať už je to proto, že nevědí jak správně cvičit nebo kvůli jejich egu, setkáte se s tím téměř všude.

Růst svalů je podmíněn výběrem cviků, jejich pořadím, intenzitou, regenerací a objemem tréninku. Nicméně jeden potencionálně důležitý aspekt tréninku, který dosud nebyl příliš sledován je rozsah pohybu a jeho efekt na mechaniku svalů během tréninku a následná adaptace jako výsledek.

Záleží na plném rozsahu pohybu

Důkazy

Nedávná studie se zaměřila na rozdílné efekty tréninku s velkým a malým rozsahem pohybu na vastus lateralis - sval stehen. Studovala tři skupiny: skupinu s krátkým rozsahem , s plným rozsahem pohybu a kontrolní skupinu. Dvě trénující skupiny trénovali třikrát týdně po dobu 8 týdnů, používali cviky s volnou váhou i na strojích a 80% váhy se kterou zvládnou jedno opakování. Po 8 týdnech tréninku následovaly 4 týdny bez tréninku. Účastníci studie se v minulosti věnovali sportu jen rekreačně a v posledních 12 měsících nohy vůbec netrénovali.

Hlavní zjištění

V obou skupinách došlo k významné adaptací na trénink při všech měřeních. Co je však skutečně zajímavé, síla, délka i objem svalu vastus lateralis se zvýšily podstatně více u skupiny s plným rozsahem pohybu než u skupiny s krátkým rozsahem pohybu a zároveň u nich více pokleslo množství tělesného tuku na stehnech než u skupiny s krátkým rozsahem pohybu.

Navíc po dobu 4 týdnů bez tréninku ztratili obě skupiny část nabyté síly a objemu, avšak tento pokles byl pomalejší u skupiny s plným rozsahem pohybu. To znamená, že plný rozsah pohybu může znamenat výhodu v dlouhodobém měřítku.

Shrnutí

Po 8 týdnech tréninku a 4 týdnech bez tréninku, dosáhla skupina s plným rozsahem pohybu výraznější morfologické změny a zaznamenala výraznější nárůst síly než skupina s krátkým rozsahem pohybu. Ukazuje to, že cviky s plným rozsahem pohybu podněcují vyšší výdej síly než krátký rozsah pohybu. Navíc plný rozsah pohybu přináší i lepší dlouhodobé adaptace na trénink, například po dlouhé přestávce bez tréninku.


Autor: Dr. Paul C. Henning PhD CSCS

Zdroj: Natural Muscle

Preklad: Mário Heleš

Editor: Mgr.David Alex Skoumal