Herbář: TUDCA & Gotu Kola

TUDCA - nadějná látka v boji proti degenerativním nemocem

GOTU KOLA - na paměť, cévy a křečové žíly

Od roku 2012 se prudce zvedl zájem o látku se zkratkou TUDCA. Důsledkem tohoto zájmu byl nezvyklý nárůst vědeckých studií, které  se účinky a bezpečností této látky zabývaly.

TUDCA je žlučová sůl rozpustná ve vodě, což je rozdíl od běžných žlučových solí, které mají jak ve vodě, tak v tucích rozpustný konec a mají detergentní účinek. To je dobré pro biologický účel žlučových solí (emulgace tuků ve střevech, která napomáhá vstřebávání), ale když se žlučové kyseliny hromadí v játrech, což je klinický stav nazývaný cholestáza, který nastává, když jsou játra nezdravá, mohou tyto žlučové soli poškozovat buňky tím, že ničí membrány a signalizují buněčnou smrt. TUDCA a další ve vodě rozpustné žlučové soli, jako je UDCA, této toxicitě konkurují a nepřímo tak chrání buňky před smrtí.

"Medvědí žluč se díky svému terapeutickému potenciálu a klinickému využití používá v tradiční čínské medicíně již tisíce let. Kyselina tauroursodeoxycholová (TUDCA), jedna z kyselin obsažených v medvědí žluči, je hydrofilní žlučová kyselina a přirozeně vzniká v játrech konjugací taurinu na kyselinu ursodeoxycholovou (UDCA). Několik studií prokázalo, že TUDCA působí neuroprotektivně u několika modelů neurodegenerativních poruch (ND), včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby a Huntingto novy choroby, a to na základě její silné schopnosti inhibovat apoptózu, tlumit oxidační stres a snižovat stres endoplazmatického retikula v různých experimentálních modelech těchto onemocnění. Náš výzkum rozšiřuje znalosti o působení žlučové kyseliny TUDCA u ND a o mechanismech a cestách, které se podílejí na jejích cytoprotektivních účincích na mozek, a poskytuje tak novou perspektivu a možnosti léčby těchto onemocnění."/*1

"Tuková tkáň je orgán s metabolickou a endokrinní aktivitou. Bílá, hnědá a ektopická tuková tkáň mají různou strukturu, umístění a funkci. Tuková tkáň reguluje energetickou homeostázu, poskytuje energii v podmínkách nedostatku živin a ukládá ji v podmínkách vysokého přísunu. Aby bylo možné vyhovět vysokým nárokům na skladování energie během obezity, prochází tuková tkáň morfologickými, funkčními a molekulárními změnami. Stres endoplazmatického retikula (ER) byl prokázán jako molekulární znak metabolických poruch. V tomto smyslu se jako terapeutická strategie pro minimalizaci dysfunkce tukové tkáně a metabolických změn spojených s obezitou objevil inhibitor stresu ER kyselina tauroursodeoxycholová (TUDCA), žlučová kyselina konjugovaná s taurinem s chemickou chaperonovou aktivitou." Dále se v abstraktu k této vědecké studii dočteme, že "Bylo prokázáno, že TUDCA omezuje metabolické poruchy spojené s obezitou tím, že inhibuje stres ER, zánět a apoptózu v adipocytech. Příznivý účinek TUDCA na funkci perivaskulární tukové tkáně (PVAT) a uvolňování adiponektinu může souviset s kardiovaskulární ochranou u obezity, ačkoli k objasnění mechanismů je třeba provést další studie. Proto se TUDCA jeví jako potenciální terapeutická strategie pro léčbu obezity a komorbidit."/*2

"Alzheimerova choroba (AD) je neurodegenerativní onemocnění a hlavní příčina demence. Podle předpovědí Světové zdravotnické organizace bude do roku 2050 trpět demencí více než 150 milionů lidí na celém světě. Stále více studií spojuje AD s diabetem mellitem 2. typu (T2DM), protože většina znaků zjištěných u T2DM je pozorována i u AD, jako je inzulinová rezistence a intolerance glukózy. V tomto smyslu se některé žlučové kyseliny objevily jako nové terapeutické cíle pro léčbu AD a metabolických poruch. Taurinem konjugovaná žlučová kyselina, tauroursodeoxycholová (TUDCA), snižuje akumulaci amyloidních oligomerů a zlepšuje kognici u myší APP/PS1 modelu AD a také zlepšuje homeostázu glukózy a inzulínu u obézních myší a myší s diabetem 2. typu. V této práci jsme zkoumali vliv TUDCA na metabolismus glukózy u myší na modelu AD indukovaném streptozotocinem (Stz). U myší Stz, které dostávaly 300 mg/kg TUDCA po dobu 10 dnů (Stz + TUDCA), bylo zjištěno zlepšení glukózové tolerance a citlivosti na inzulín, snížení glykémie nalačno a při krmení, zvýšení hmotnosti ostrůvků a plochy β-buněk, jakož i zvýšení sekrece inzulínu stimulované glukózou ve srovnání s myšmi Stz, které dostávaly pouze PBS (placebo). Myši Stz + TUDCA také vykazovaly nižší neurozánět, snížený obsah proteinu amyloidního oligomeru v hipokampu, lepší paměťový test a zvýšený obsah proteinu β-podjednotky inzulinového receptoru v hipokampu. Závěrem lze říci, že léčba TUDCA zlepšila homeostázu glukózy u myšího modelu Alzheimerovy choroby vyvolané streptozotocinem, což ukazuje na tuto žlučovou kyselinu jako na dobrou strategii proti narušení homeostázy glukózy v patologii AD. "/*3

"Většina neurodegenerativních poruch je onemocněním proteinové homeostázy, při kterém dochází k hromadění nesprávně složených agregátů. Neurodegenerativní proces je zprostředkován mnoha metabolickými cestami, z nichž většina vede k apoptóze. V posledních letech prokázaly hydrofilní žlučové kyseliny, zejména kyselina tauroursodeoxycholová (TUDCA), významné antiapoptotické a neuroprotektivní účinky, přičemž četné experimentální a klinické důkazy naznačují jejich možné terapeutické využití jako modifikátorů onemocnění u neurodegenerativních chorob. Experimentální důkazy o mechanismech, které jsou základem neuroprotektivního účinku TUDCA, pocházejí ze zvířecích modelů Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, amyotrofické laterální sklerózy (ALS) a mozkové ischemie. Předklinické studie naznačují, že TUDCA působí nejen regulací a inhibicí apoptotické kaskády, ale také snižováním oxidačního stresu, ochranou mitochondrií, protizánětlivým účinkem a působením jako chemický chaperon, který udržuje stabilitu a správné skládání proteinů. Údaje z klinických studií fáze II navíc ukázaly, že TUDCA je bezpečný a potenciálně modifikuje onemocnění ALS. ALS je prvním neurodegenerativním onemocněním léčeným hydrofilními žlučovými kyselinami. Zatímco u ostatních onemocnění se shromažďují další klinické důkazy, TUDCA představuje slibnou léčbu neurodegenerativních onemocnění. "/*4

Dokonce v Kanadě jsou ještě dále: "Společnost Amylyx Pharmaceuticals vyvíjí perorální, fixní dávku koformulátu fenylbutyrátu sodného a ursodoxikoltaurinu (ALBRIOZA™; dále jen fenylbutyrát sodný/ursodoxikoltaurin) pro léčbu neurodegenerativních onemocnění. V červnu 2022 získal tento koformulát první schválení s podmínkami v Kanadě pro léčbu amyotrofické laterální sklerózy (ALS) u dospělých. Schválení bylo založeno na výsledcích multicentrické studie fáze II CENTAUR, ve které bylo prokázáno zpomalení progrese ALS při použití fenylbutyrátu sodného/ursodoxikoltaurinu oproti placebu. Tento článek shrnuje milníky ve vývoji fenylbutyrátu sodného/ursodoxikoltaurinu vedoucí k tomuto prvnímu schválení. "/*5

Zdroje:

 1. Zangerolamo L, Vettorazzi JF, Rosa LRO, Carneiro EM, Barbosa HCL. The bile acid TUDCA and neurodegenerative disorders: An overview. Life Sci. 2021 May 1;272:119252. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119252. Epub 2021 Feb 23. PMID: 33636170.
 2. Freitas IN, da Silva JA Jr, de Oliveira KM, Lourençoni Alves B, Dos Reis Araújo T, Camporez JP, Carneiro EM, Davel AP. Insights by which TUDCA is a potential therapy against adiposity. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Feb 21;14:1090039. doi: 10.3389/fendo.2023.1090039. PMID: 36896173; PMCID: PMC9989466.
 3. Zangerolamo L, Vettorazzi JF, Solon C, Bronczek GA, Engel DF, Kurauti MA, Soares GM, Rodrigues KS, Velloso LA, Boschero AC, Carneiro EM, Barbosa HCL. The bile acid TUDCA improves glucose metabolism in streptozotocin-induced Alzheimer's disease mice model. Mol Cell Endocrinol. 2021 Feb 5;521:111116. doi: 10.1016/j.mce.2020.111116. Epub 2020 Dec 13. PMID: 33321116.
 4. Khalaf K, Tornese P, Cocco A, Albanese A. Tauroursodeoxycholic acid: a potential therapeutic tool in neurodegenerative diseases. Transl Neurodegener. 2022 Jun 4;11(1):33. doi: 10.1186/s40035-022-00307-z. PMID: 35659112; PMCID: PMC9166453.
 5. Heo YA. Sodium Phenylbutyrate and Ursodoxicoltaurine: First Approval. CNS Drugs. 2022 Sep;36(9):1007-1013. doi: 10.1007/s40263-022-00945-x. PMID: 35907175.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kde roste: Rostlina pochází z  jihovýchodní Asie, Indie, Srí Lanka, části Číny, západní ostrovy v Jižním moři, Madagaskaru, jižní Afriky, jihovýchodní části USA, Mexika a Venezuely, Kolumbie a východní části Jižní Ameriky.

V jaké souvislosti se o Gotu Kola píše? Adaptogen, alternativní de-toxikátor, diuretikum, digestivum, silné krevní tonikum, relaxant centrální nervové soustavy, laxativum, emmenagogum (stimulují průtok krve v pánevní oblasti a děloze; některé stimulují menstruaci), účinek podobný ženšenu, antibiotikum (mast a prášek).

Použití. Zmiňován ve většině východních náboženství a lékařských systémů. Má pověst dlouhověké rostliny. Pod názvem Fo-ti-tieng ji předepisoval a užíval profesor Li-Čching-jün, čínský bylinkář, který zemřel v roce 1933 v údajném věku 256 let. (Guinnessova kniha rekordů) Bylina působí v ájurvédské medicíně a má dlouhou historii v léčbě lepry a nádorů. Vyniká jako mírné analgetikum ke zmírnění bolestí ženských pohlavních orgánů, při duševních chorobách. Určité úspěchy byly zaznamenány u rakoviny děložního čípku.

V čínské medicíně pokrývá širokou škálu včetně neplodnosti, nespavosti, drolících se nehtů, zhoršeného vidění, chronického zánětu dutin, sexuální slabosti a některých pohlavních chorob (šťáva z čerstvých listů). Jedná se o lék s jistou všestranností. Na Západě se používá při rekonvalescenci po chirurgickém zákroku, při odvykání drog. Addisonově chorobě (měděná barva pleti) nebo u revmatismu.

Při kožních onemocněních:

Vředy, akné, pemphigus a lupus (pokud nejsou vředové). Říká se, že se hojí bez jizvy. Z při únavě, depresích, ztrátě paměti a na zlepšení nervového systému obecně. Parkinsonově chorobě. Nejnovější výzkumy uvádějí zlepšení paměti a překonání stresu, únavy a duševní zmatenosti.

Hlavními složkami drogy jsou triterpenové kyseliny a jejich cukerné zbytky (asiatikosid a madegasosid). ,

Protizánětlivé účinky

Protizánětlivé účinky výtažků z Centella asiatica byly prokázány snížením akutní radiační reakce u potkanů (Chen, 1999). Cytotoxické a protinádorové účinky Centella asiatica zahrnují přímé působení na syntézu DNA. Vývoj pevných a ascitesových nádorů byl bylinou snížen (Babu, 1985).

Ochranné účinky proti vředům

Asiatikum (suspendované v propylenglykolu) podávané perorálně potkanům významně snížilo tvorbu stresem indukovaných vředů (Ravokatra, 1993). Extrakt z byliny také významně inhiboval žaludeční ulcerace vyvolané chladem a stresem z omezení pohybu na zvířecích modelech. V závislosti na dávce snížení žaludeční ulcerace bylo spojeno s dávkou se zvýšením hladiny GABA v mozku (Chatterjee, 1992).

Účinky na cévní/venózní tonus

Ethanolové extrakty Centella asiatica měly in vitro pozoruhodné zesílení vazby fibroblastových buněk a tkáňového aktivátoru plazminogenu (Kim, 1993). Křečové žíly jsou spojeny se zvýšeným obsahem kyseliny uronové a lysozomálních enzymů. podílejících se na mukopolysacharidu (beta-glykuronidáza, beta-N-acetylglukosaminidázou). Celkem
triterpenové frakce Centella asiatica (TTFCA) snižuje kyselinu uronovou, beta-glykuronidasu, beta-N-acetylglukosaminidasu, a arysulfatázu v pojivové tkáni a cévní tkáni. (Arpaia, 1990).

Účinky hojení ran

Asijatikosid usnadňuje hojení ran zvýšením hladiny obsahu peptidického hydroxyprolinu, pevnosti v tahu, kolagenu syntézy, angiogeneze a epitelizace, jak bylo prokázáno v případě (Bonte, 1994; Maquart, 1990; Shukla, 1999). Kyselina asijská a madekasová rovněž prokázaly zvýšení peptidického hydroxyprolinu, který vykazuje zvýšenou hladinu peptidického remodelaci kolagenní matrix (syntézu kolagenu) u pacientů s vysokým obsahem kolagenu. (Bonte, 1994; Maquart, 1999). Asiaticosid také indukuje enzymatické a neemzymatické antioxidanty, konkrétně superoxiddismutázu, katalázu, glutathionperoxidázu, vitamín a vitamíny. E, a kyselinu askorbovou v nově vytvořené tkáni (počáteční stadium). hojení ran) (Shukla, 1999).

KLINICKÉ STUDIE

Chronická žilní nedostatečnost

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotila. účinnost titrovaného extraktu z Centella asiatica při léčbě chronické žilní nedostatečnosti. Devadesát čtyři pacientů s chronickou žilní nedostatečností. Směs asiaticoidů, podávaná v dávce 60 mg denně. a 120 mg denně po dobu 2 měsíců, vedla k významnému zlepšení-1 ní subjektivních (tíha v nohou, bolest při vstávání, otoky) a objektivních (pletysmografická měření v oblasti břicha a krku) parametrů. žilního tonu) ve srovnání s placebem (Pointel, 1987).

Žilní hypertenze

Účinek extraktu z Centella asiatica s kapilární filtraci a otoky kotníků byl hodnocen u pacientů s žilní hypertenzí. Do studie bylo zařazeno 62 pacientů a bylo jim podáváno buď placebo, nebo extrakt v dávce 60 mg. nebo 30 mg třikrát denně. Rychlost kapilární filtrace se významně zlepšily v závislosti na dávce. Ve skupinách léčených extraktem. Subjektivní příznaky (otok, pocit, neklidná dolní končetina, bolest), které se projevily v průběhu léčby. a křeče a únava) se významně zlepšily ve skupinách s vyššími hladinami křečí, křečí a únavy. ve skupinách léčených extraktem, zatímco ve skupinách léčených placebem nedošlo k žádné změně. (Belcaro, 1990).

Zdroje:

 1. Asakawa Y et al., (1982) Phytochemistry 21(10):2590.
 2. Allegra G et al., (1981) Clin Terap. 99:507.
 3. Arpaia MR, Ferrone R, Amitrano M, Nappo C, Leonardo G, del Guercio R, Effects of Centella asiatica extract on mucopolysaccharide metabolism in subjects with varicose veins. Int J Clin Pharmacol Res, 10:229-33, 1990
 4. Babu TD, Kuttan G, Padikkala J, Cytotoxic and anti-tumour properties of certain taxa of Umbelliferae with special reference to Centella asiatica (L.) Urban. J Ethnopharmacol, 48:53-7, 1995 Aug 11.
 5. Belcaro GV; Rulo A; Grimaldi R. Capillary filtration and ankle edema in patients with venous hypertension treated with TTFCA. Angiology 1990 Jan;41(1): 12-8.
 6. Belcaro GV; Grimaldi R; Guidi G. Improvement of capillary permeability in patients with venous hypertension after treatment with TTFCA. Angiology 1990 Jul;41(7):533-40.
 7. Bilbao I; Aguirre A; Zabala R et al. Allergic contact dermatitis from butoxyethyl nicotinic acid and Centella asiatica extract. Contact Dermatitis 1995 Dec;33(6):435-6.
 8. Bonte F; Dumas Mf Chaudagne C; Meybeck A, Influence of asiatic acid, madecassic acid, and asiaticoside on human collagen I synthesis. Planta Med 1994 Apr;60(2): 133-5.
 9. Bosse JP et al., (1979) Ann Plastic Surg 3(1).T3.
 10. Brevoort P, Der Heilpflanzenmarkt der USA - Ein Uberblick. In: ZPT 18(3): 155-162. 1997.
 11. Castellani C et al., Boll Chim Farm 120:570-605. 1981.
 12. Chatterjee TK; Chakraborty A; Pathak M; Sengupta GC. Effects of plant extract Centella asiatica (Linn.) on cold restraint stress ulcer in rats. Indian J Exp Biol 1992 Oct;30(10):889-91.
 13. Chen YJ; Dai YS; Chen BF et al. The effect of tetrandrine and extracts of Centella asiatica on acute radiation dermatitis in rats.Biol Pharm Bull 1999 Jul:22(7):703-6.
 14. Danese P; Carnevali C; Bertazzoni MG. Allergic contact dermatitis due to Centella asiatica extract. Contact Dermatitis 1994 Sep;31(3):201.
 15. Di Carlo FI et al., (1964) J Reticuloendothelial Soc 1:224.
 16. Dutta T, Basu UP, (1968) Ind J Exp Biol 6(3): 181.
 17. Dutta T, Basu UP, (1967) Ind J Chem 5:586.
 18. Dutta T Basu UP, Bull Nat Inst Sci India 37:178-184. 1968.
 19. Gonzalo Garijo MA, Revenga Arranz F, Bobadilla Gonzalez P. Allergic contact dermatitis due to Centella asiatica: a new c^ise. Allergol Immunopathol (Madr), 24:132-4. 1996 May-Jun.
 20. Grimaldi R et al., Pharmacokinetics of the total triterpenic fraction of Centella asiatica after single and multiple administrations to healthy volunteers. A new assay for asiatic
  acid. J Ethnopharmacol. 24:235-41, 1990 Feb.
 21. Hansel R. Keller K, Rimpler H, Schneider G (Hrsg.), Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, 5. Aufl., Bde 4-6 (Drogen), Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1992-1994.
 22. Hausen B, Allergiepflanzen, Pflanzenallergene, ecomed Verlagsgesellsch. mbH. Landsberg 1988.
 23. Hausen BM. Centella asiatica (Indian pennywort), an effective therapeutic but a weak sensitizer. Contact Dermatitis 1993 Oct;29(4): 175-9.
 24. Kim YN; Park YS; Kim HK et al. Enhancement of the attachment on microcarriers and tPA production by fibroblast cells in a serum-free medium by the addition of the extracts of Centella asiatica. Cytotechnology 1993;13(3):221-6.
 25. Madaus G, Lehrbuch der Biologischen Arzneimittel, Bde 1-3,
 26. Nachdruck, Georg Olms Verlag Hildesheim 1979.
 27. Maquart FX, Bellon G, Gillery P, Wegrowski Y, Borel JP, Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by a triterpene extracted from Centella asiatica. Connect Tissue Res. 24:107-20, 1990.
 28. Maquart FX: Chastang F: Simeon A et al., Triterpenes from Centella asiatica stimulate extracellular matrix accumulation in rat experimental wounds. Eur J Dermatol 1999 Jun;9(4):289-96.
 29. Montecchio GP, Samaden A, Carbone S, Vigotti M, Siragusa S, Piovella F, Centella asiatica Triterpenic Fraction (CATIF) reduces the number of circulating endothelial cells in subjects with post phlebitic syndrome. Haematologica, 48:256-9, 1991 May-Jun.
 30. Pointel JP; Boccalon H; Cloarec M et al., Titrated extract of Centella asiatica (TECA) in the treatment of venousinsufficiency of the lower limbs. Angiology 1987 Jan;38(l Pt
  l):46-5.
 31. Rao PS, Seshardri TR, (1969) Curr. Sci 38:77.
 32. Ravokatra A; Loiseau A; Ratsimamanga-Urverg S et al., Action of asiaticoside (pentacyclic triterpene) extracted from Hydrocotyle madagascariensis on duodenal ulcers induced with mercaptoethylamine in male Wistar rats. C R Acad Sci Hebd Seances Acad Sci D 1974 Apr 29;278(18):2317-21.
 33. Roth L, Daunderer M, Kormann K, Giftpflanzen, Pflanzengifte. 4. Aufl., Ecomed Fachverlag Landsberg Lech 1993.
 34. Shukla A; Rasik AM; Jain GK et al. In vitro and in vivowound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiatica. J Ethnopharmacol 1999 Apr;65(l):l-ll.
 35. Shukla A; Rasik AM; Dhawan BN. Asiaticoside-induced elevation of antioxidant levels in healing wounds. Phytother Res 1999 Feb:13(l):50-4.
 36. Steinegger E, Hansel R, Pharmakognosie, 5. Aufl.. Springer Verlag Heidelberg 1992.
 37. Suguna L, Sivakumar P, Chandrakasan G. Effects of Centella asiatica extract on dermal wound healing in rats. Indian J E\p Biol, 24:1208-11, 1996 Dec
 38. Tang W. Eisenbrand G, Chinese Drugs of Plant Origin. Springer Verlag Heidelberg 1992.
  Vecchaio AD et al.. (1984) Farm Ed Prat 39(10):355.
 39. Wagner H, Wiesenauer M, Phytotherapie. Phytopharmaka und pflanzliche Homoopathika, Fischer-Verlag, Stuttgart, Jena. New York 1995.

Účinky těchto látek neposvětily Evropské úřady. Tento text proto není žádným zdravotním tvrzením ani nepřisuzuje těmto látkám léčivé účinky. Článek je pouze informativním sdělením a sumářem účinků, které se připisují v tradičních medicínách a léčitelství.

Dle nařízení čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 nesmíme přímo odkazovat z herbáře na produkty e-shopu.

Zdroj fotografií: Shutterstock
David Alex Skoumal, Mgr.
Magistr Fakulty sportovních studií na Masarykově fakultě v Brně se specializací kondiční kulturistika. Kondiční trenér mnoha profesionálních sportovců a osobností s více jak 20ti letou zkušeností. Mentor a školitel sportovní výživy, metodiky životosprávy pro sportovce a lidi s vážnými nemocemi. Zakladatel a majitel portálu Fitness Muscle. Bývalý vrcholový sportovec v Rugby a Čínské sandě
E-mail: infofitnessmuscle.eu