Co znamená označení organický nebo přírodní?

V mnoha ohledech se zdravější potraviny staly v nedávné době mnohem dostupnější než tomu bylo v minulosti. V restauracích se setkáváme s trendem, díky kterému se v menu nově objevují informace o kalorickém obsahu, na internetu lze nalézt spoustu užitečných informací a ani hledání vědecky podložených a přesných informací nikdy nebylo jednodušší.

označování potravin

Bohužel je tu stále šokující množství nepravdivých, zavádějících a naprosto nepravdivých informací, kterými se často musíme prokousat, než najdeme pravdu. Jednou z oblastí, které působí zmatek v hlavách spotřebitelů, je v poslední době označování potravin a pochopení toho, co některé štítky vlastně znamenají.

Spoustu pozornosti si získaly například popisky "organický" a "BIO". Frustrující však není, že tyto popisky existují (ve skutečnosti si myslím, že mohou být velice užitečné), ale že existuje tolik protichůdných názorů ohledně výrobků, které jsou jimi označeny.

Někteří argumentují, že jíst organické potraviny je jediný způsob stravování, pokud nechcete zemřít pomalou bolestivou smrtí v důsledku požívání různých toxinů a pesticidů. A jiní zase hlásají, že nebudou jíst nic jiného než potraviny s označením BIO, neboť jedině tyto jsou ve své nejčistší podobě.

A co tato označení skutečně znamenají?

Je 100% přírodní produkt neodmyslitelně lepší než jeho protějšek? A co je možná důležitější, jsou výrobky nesoucí tyto štítky opravdu zdravější možností?

označování potravin

Chcete-li přesně odpovědět na tyto otázky, musíte nejdřív pochopit, co přesně tato označení znamenají. Poté můžete přehodnotit aktuální názory a rozhodnout, která označení (pokud taková existují) jsou pro vás důležitá a která nikoliv.

Co dělá jídlo zdravým?

Musí být nutně nízkokalorické? Výživnější? S obsahem pomalých sacharidů? S nízkým obsahem tuku? Bez pesticidů? Nezpracované?

Možnosti jsou nekonečné, proto je podle mého názoru důležité, než se rozhodneme, co je nejzdravější možností, nejprve zjistit, co znamená "zdravé" na základě našich individuálních potřeb.

Osobně si nemyslím, že lze označit jakoukoli potravinu jako neodmyslitelně dobrou nebo špatnou, zdravou nebo nezdravou, Příliš mnoho nebo příliš málo něčeho, bez ohledu na to, co to je, nepřispívá k dlouhodobému zdraví nebo úspěchu.

Jinými slovy, místo souzení zdravého stavu každé jednotlivé potraviny, bychom měli zvolit trochu holističtější přístup a zvážit s ohledem na zdraví člověka jeho stravovací návyky celkově.

Přesuňme se tedy k prvnímu štítku dne.

Co je to "BIO"?

Podle FDA (Food and Drug Administration, čož je ekvivalent k české Státní Zemědělské a Potravinářské inspekci) je obtížné definovat potravinářský výrobek, který je přírodní, protože již byl pravděpodobně zpracován a není nadále "produktem země". To znamená, že FDA vlastně nevyvinula definici pro použití pojmu přírodní = BIO. FDA jednoduše říká, že cokoli, co si zakoupíte v obchodě s potravinami, je nějakým způsobem nebo nějakou formou zpracované, a proto již není přírodní.

Přesto, že FDA nemá jasnou definici, poskytla vodítko, jež uvádí, že "přírodní, BIO" je obecný pojem, který zahrnuje širokou škálu potravin: minimálně zpracovaných, bez syntetických a konzervačních přísad, umělých sladidel, barviv, příchutí a dalších umělých přísad, růstových hormonů, antibiotik, hydrogenovaných olejů, stabilizátorů a emulgátorů.

označování potravin

Tolik k definici. Potraviny označené jako přírodní musí být jednoduše řečeno minimálně zpracované a bez zmíněných složek. Je však důležité poznamenat, že výrobek nesoucí označení přírodní musí být zpracován bez použití přísad, ale ne nezbytně vytvořen bez nich. Pro ilustraci může drůbež vyrůst s pomocí antibiotik, růstových hormonů a jiných přísad, ale jejich použití musí být ukončeno v okamžiku, kdy bylo zvíře poraženo.

Netřeba dodávat, že tento nedostatek jasného určení vyvolal množství záměn, kontroverze a podvodů. Nejen, že jsou spotřebitelé naprosto zmateni, co představuje nejzdravější volbu, ale mnoho společností udržují problém tím, že používají nepravdivá a zavádějící tvrzení za účelem prodeje dalších produktů.

Což nás přivádí k otázce: Jsou potraviny označené jako přírodní neodmyslitelně lepší a zdravější než potraviny, které toto označení nenesou?

Stručně řečeno: Ne.

Ale možná by bylo lepší odpovědět: To záleží.

Nemyslím si, že potraviny označené jako přírodní jsou ze své podstaty lepší nebo zdravější, spíše si myslím, že to záleží na jednotlivci, jeho obvyklé stravě a každodenní konzumaci některých potravin bez ohledu na to, zda jsou označeny jako přírodní nebo ne. Je důležité si také uvědomit, že jen proto, že je jídlo označeno jako přírodní, neznamená, že je pro nás dobré. Potraviny označené jako přírodní mohou mít vysokou kalorickou hustotu, vysoký obsah cukru nebo podstoupit extrémní zpracování.

Co je "organický"?

Jak uvádí FDA, pojem organický odkazuje nejen na potraviny samotné, ale na to, jak se zpracovávají, Aby potravina mohla být označena jako organická, musí být vypěstována a zpracována pomocí metod ekologického zemědělství, které recykluje zdroje a podporuje biodiverzitu. Zemědělci nemohou používat celou řadu produktů, jako jsou syntetické pesticidy, bioinženýrské geny a "organická" hospodářská zvířata musí mít volný přístup k přírodě a nesmí užívat žádná antibiotika ani růstové hormony.

Organické potraviny musí být prostě vyrobeny s co nejmenším lidským, technologickým a chemickým zásahem, jaký je možný.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, existují různé druhy organického označování. Jsou tři hlavní typy:

1. 100% organické = odvozeno a vyrobeno ze 100% organických složek
2. Organické = obsahuje nejméně 95% organických složek
3. Vyrobeno z bio surovin = musí obsahovat alespoň 70% organických složek

Zdá se, že většina lidí kupujících organické potraviny, chce omezit svou spotřebu pesticidů a přidaných potravinářských látek a minimalizovat možné negativní vedlejší účinky na lidské zdraví.

Jsou tedy bio a organické potraviny bezpečnější než anorganické?

označování potravinJednoduše řečeno: nejsme si jisti.

Aktuální údaje týkající se bezpečnosti organických vs konvenčních potravin jsou neprůkazné. Zatímco mnohé studie naznačují, že je bezpečnější organická varianta, jiné studie s tím nesouhlasí.

Pro ilustraci tohoto bodu, Christine Williams a jeho kolegové z Proceedings of Nutrition Society přezkoumali aktuální údaje o organických a konvenčních potravinách a dospěli k tomuto závěru:

"Kvalita a množství věd aplikovaných v této oblasti je k dnešnímu dni nedostatečná a nemohou být vypracovány závěry o potenciálních prospěšných nebo nepříznivých důsledcích zvýšené spotřeby biopotravin. Zdá se, že může být prokázáno jen velmi málo rozdílů mezi konvenčními a organickými potravinami a jsou-li rozdíly zjištěny, jsou nepatrné."

Závěr

Vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu a odpovídající potraviny z jiných skupin je jednoznačně schopna udržovat a zlepšovat zdraví člověka bez ohledu na to, zda je nebo není organického původu.

Dodržujte jedno pravidlo: Nikdy minimální, nikdy maximální, ale vždy optimální.


Autor: Jordan Syatt
Překlad: Denisa Honyšová
Editor a korektor: Mgr.David Alex Skoumal
Zdroj: www.t-nation.com
Zdroj fotografií: Shutterstock.com