Colostrum, zázrak přírody

Kolostrum je výživná tekutina produkovaná savci, jako potrava pro novorozence ihned po porodu. Česky se nazývá mlezivo. Kolostrum je jedním z významných faktorů, které podporují udržení svalových tkání, stejně jako silnější imunitní systém. Obsahuje množství vitaminů, minerálů, stopových prvků a také významné bílkoviny, růstové faktory a inhibitory proteás, hrající velmi výraznou roli v imunitním systému. Dále obsahuje protilátky, které mají přímé účinky proti bakteriím, virům a plísním.

Kolostrum je jednou z nejstarších a nejmimořádnějších potravin, které lze v přírodě nalézt kvůli své nepřetržité kombinaci vlivu na růstu a posílení imunitního systému. Mezi sportovní odbornou veřejností existuje několik studií prokazujících, že mlezivo (kolostrum) je cenným nástrojem při zvyšování růstu svalových tkání, snižování tělesného tuku a zvýšení celkové výkonnosti. Tyto výhody se připisují vlivu mleziva a jeho schopnostem zvýšit uroveň aminokyselin a sacharidů vstřebávaných střevy, stejně jako jeho potenciál ke zvýšení hladiny některých klíčových růstových faktorů, jako IGF-1 a 2.

kolotrum | Fitness Muscle MagazinVysoká hladina IgG je v mlezivu také prokázána, poskytuje rozsáhlý vliv na posílení imunitního systémui, který může být zásadní pro sportovce, který se snaží překonat své limity. Mnoho sportovců si vybírá Colostrum jako doplněk v mimořádně těžkém období závodů, je to kvůli vysoké hladině protilátek IgG. Bylo prokázáno, že IgG zvyšují vstřebávání živin v důsledku zlepšení celkového zdraví střev. Z velké části váš imunitní systém ovlivňuje zdraví trávicího systému, je nezbytné, aby jste si zdraví střev pojistili protilátkami jako je IgG 

Vzhledem k výjimečnému složení kolostra se začalo uplatňovat ve farmaceutickém průmyslu. Primární oblastí použití kolostra je stimulace lidského imunitního systému a mírnění projevů alergií. Pro tyto účely se používá kolostrum bovinní (kravské), protože je ve svých parametrech velmi blízké tomu lidskému.

Kolostrum produkuje i člověk, ale kolostrum lidské matky má asi 30-40x méně imunitních faktorů než kolostrum kravské. Protože lidský novorozenec, na rozdíl od telátka, může přijímat tyto faktory prostřednictvím placenty, nemusí být lidské kolostrum tak bohaté na růstové a obranné látky. Všechny látky obsažené v kolostru pomáhají novorozenci přežít dny, kdy se ocitá v novém prostředí plném neznámých virů a bakterií.


V kolostru jsou stovky látek, které přinášejí obrovský prospěch pro zdraví a délku života každému jedinci. Vyjmenujme ty nejdůležitější:


Lactoferrin – bioaktivní glykol-protein – u zdravých jedinců pomáhá zabezpečit imunitu proti chřipkám, nachlazením, parazitům a infekčním bakteriím. Uplatňuje se při omezování růstu metastáz, pomáhá redukovat plísně a omezuje produkci volných radikálů. Jedním z hlavních příznivých účinků Lactoferinu je jeho schopnost redukovat záněty prostřednictvím regulace zánětlivých cytokinů, jakými jsou např. interleukin-I (IL-I, Interleukin-6, IL-6) a faktor nekrózy tumorů (TNF). Každá jejich složka působí na zvláštní skupinu buněk. I přesto, že jsou za jistých okolností potřebné, platí, že příliš velké množství může škodit.

• V kolostru je také důležitá skupina molekul nazývaná PRP (Proline-Rich-Polypeptides), která pracuje jako výkonný regulátor imunitního systému. Bylo dokázáno, že v odpovědi humorální složky imunitního systému stimulovaly PRPs nízkou, nebo naopak utlumovaly vysokou imunitní odpověď. PRPs rovněž ukázaly prospěšné účinky ve zrání thymocytů a tvorbě T-supresorových buněk. Tento proces nesporně přinese rovnováhu v tělových imunitních reakcích a do budoucna ukazuje cestu řešení autoimunních onemocnění.

Růstové faktory mají vliv na hojení ran, na vytváření svalové hmoty, na zlepšení nervového systému a na zvyšování výdrže a vitality!

Imunoglobuliny obsažené v kolostru byly úspěšně použity v léčbě mnoha závažných onemocnění: trombocytopenie, anémie, neutropenie, myastenie gravis, syndromu Guillan Barré, roztroušené mozkomíšní sklerózy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy, chronického únavového syndromu a řady dalších onemocnění.

• Velice důležitou složkou kolostra jsou tzv.cytokiny. Cytokiny mají klíčovou úlohu např. v procesu imunologické tolerance.

Při výčtu nelze opomenout nutriční hodnotu kolostra. Jde především o vyvážený obsah esenciálních (ale i neesenciálních) aminokyselin, z nichž mnohé mají významné imunomodulační (arginin, glutamin), antioxidační (cystein, methionin) a mnohé jiné vlastnosti. Laboratorní studie dokazují přítomnost stopových prvků, vitaminů a enzymů.

Pokud jsme Vám v dnešním článku aspoň lehce přiblížili jak tahle látka 3.tisíciletí může být prospěšná pro vaše tělo, jsme rádi, ale dejte si prosím záležet na tom, kde a jaké kolostrum případně koupíte. Lze totiž často na internetu nalézt nekvalitní výrobky, které své účinky budou mít jen z těží.

 


Autor: David Slabý a Mgr.David Alex Skoumal
Editor: Mgr.David Alex Skoumal
Zdroj: Wikipedia.com