Herbář : Alpha GPC & Acetyl Cystein

Alpha GPC - látka nejen pro mozek

N Acetyl Cystein - zbraň na líné neurologické buňky

L-alfa-glycerylfosforylcholin je přírodní cholinová sloučenina nacházející se v mozku. Je to také parasympatomimetický prekurzor acetylcholinu, u kterého byl zkoumán jeho potenciál pro léčbu Alzheimerovy choroby[*1] a dalších demencí.

Alfa-GPC rychle dodává cholin do mozku přes hematoencefalickou bariéru a je biosyntetickým prekurzorem acetylcholinu.Ve většině zemí je volně prodejný. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) stanovil, že za obecně uznávaný bezpečný (GRAS) se považuje příjem maximálně 196,2 mg/osobu/den.[*2]

Alpha GPC ve vědě

V italské multicentrické klinické studii na 2044 pacientech, kteří prodělali v nedávné době mozkovou příhodu, byla podáváná dávka Alfa-GPC 1000 mg/den po dobu 28 dnů a 400 mg třikrát denně po dobu následujících pěti měsíců. Studie potvrdila terapeutickou roli Alfa-GPC na zotavení kognitivních funkcí pacientů na základě čtyř měřících škál (Mathewova škála (MS), Mini Mental State Test (MMST), Crichtonova hodnotící škála (CRS) a Globální škála zhoršení stavu (GDS)), z nichž tři dosáhly statistické významnosti[*3][*4](nepřímý primární zdroj). Ve studiích využívajících alfa-GPC u vaskulární demence bylo zaznamenáno, že podávání alfa-GPC zlepšuje výkon v psychometrických testech a je dobře snášeno[*5].

Studie malého rozsahu zaměřené na účinky Alfa-GPC na fyzickou výkonnost také uvádějí, že suplementace touto látkou může zvýšit maximální výkon a rychlost v určených testech (test skoku z místa proti pohybu) a zvýšit sílu v dolní části těla (izometrický test tahu na středu stehna)[*6][*7]. U žen s nedostatkem železa se také uvádí, že suplementace Alfa-GPC zvyšuje příjem nehemového železa ze zdrojů potravy[*8].

  1. Může přispět ke zlepšení soustředění: díky mnoha zdravotním vlastnostem může přispět ke zlepšení soustředění.
  2. Může přispět k posílení imunitního systému: vzhledem k jeho mnoha prospěšným vlastnostem může podpořit imunitní systém
  3. Může podporovat růst svalů
  4. Silné antioxidační vlastnosti

Zdroje

*1] Parnetti L, Mignini F, Tomassoni D, Traini E, Amenta F (June 2007). "Cholinergic precursors in the treatment of cognitive impairment of vascular origin: ineffective approaches or need for re-evaluation?". Journal of the Neurological Sciences. 257 (1–2): 264–9. doi:10.1016/j.jns.2007.01.043. PMID 17331541. S2CID 34661218.
*2] "Generally Recognized as Safe (GRAS) Determination for the Use of AlphaSize® Alpha-Glycerylphosphoryl Choline"(PDF). United States Food and Drug Administration. 25 January 2012. Archived from the original(PDF) on 24 December 2013. 
*3] "Barbagallo Sangiorgi G, Barbagallo M, Giordano M, Meli M, Panzarasa R (June 1994). "alpha-Glycerophosphocholine in the mental recovery of cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical trial". Annals of the New York Academy of Sciences. 717: 253–69. doi:10.1111/j.1749-6632.1994.tb12095.x. PMID 8030842. S2CID 86029937
*4] "Traini, Enea; Bramanti, Vincenzo; Amenta, Francesco (December 2013). "Choline alphoscerate (alpha-glyceryl-phosphoryl-choline) an old choline- containing phospholipid with a still interesting profile as cognition enhancing agent". Current Alzheimer Research. 10 (10): 1070–1079. doi:10.2174/15672050113106660173. ISSN 1875-5828. PMID 24156263.
*5] "Di Perri, R.; Coppola, G.; Ambrosio, L. A.; Grasso, A.; Puca, F. M.; Rizzo, M. (July 1991). "A multicentre trial to evaluate the efficacy and tolerability of alpha-glycerylphosphorylcholine versus cytosine diphosphocholine in patients with vascular dementia". The Journal of International Medical Research. 19 (4): 330–341. doi:10.1177/030006059101900406. ISSN 0300-0605. PMID 1916007. S2CID 33715399.
*6] "Bellar, David; LeBlanc, Nina R.; Campbell, Brian (2015). "The effect of 6 days of alpha glycerylphosphorylcholine on isometric strength". Journal of the International Society of Sports Nutrition. 12: 42. doi:10.1186/s12970-015-0103-x. ISSN 1550-2783. PMC 4650143. PMID 26582972
*7] "Marcus, Lena; Soileau, Jason; Judge, Lawrence W.; Bellar, David (2017). "Evaluation of the effects of two doses of alpha glycerylphosphorylcholine on physical and psychomotor performance". Journal of the International Society of Sports Nutrition. 14: 39. doi:10.1186/s12970-017-0196-5. ISSN 1550-2783. PMC 5629791. PMID 29042830
*8] "Armah, Charlotte N.; Sharp, Paul; Mellon, Fred A.; Pariagh, Sandra; Lund, Elizabeth K.; Dainty, Jack R.; Teucher, Birgit; Fairweather-Tait, Susan J. (May 2008). "L-alpha-glycerophosphocholine contributes to meat's enhancement of nonheme iron absorption". The Journal of Nutrition. 138 (5): 873–877. doi:10.1093/jn/138.5.873. ISSN 1541-6100. PMID 18424594

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cystein je běžná neesenciální aminokyselina, kterou naleznete v přírodě. Ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH. Aminokyselina Cystein se významně podílí na struktuře bílkovin, dále se podílí na udržení optimálního oxidačně-redukčního prostředí v buňce a účastní se mnoha metabolických drah, především v syntéze glutathionu, taurinu a metabolismu methioninu. Všechny látky odvozené z této aminokyseliny jsou významné antioxidanty. Antioxidanty pomáhají bojovat proti chorobám vyvolanými oxidačním stresem, mimo jiné s chronickými záněty.

Cystein se vyskytuje se ve většině bílkovin, jeho průměrné zastoupení je ale asi jen 2 %. Thiolová skupina má vysokou afinitu k těžkým kovům. Toho se využívá k odstranění těžkých kovů, jako je rtuť, olovo nebo kadmium z těla, i když při akutních otravách se používá jeho derivát N-acetylcystein (např.otrava Muchomůrkou Zelenou)

N Acetyl Cystein ve vědě

N-acetyl-cystein (NAC), někdy také N-acetyl L-cystein, je acetylovaná sloučenina cysteinu. Tato látka vzbuzuje vědecký zájem již několik desetiletí díky svému významnému lékařskému využití. NAC je prekurzorem glutathionu a vykazuje antioxidační a protizánětlivé účinky. Kromě použití uvedených v literatuře lze NAC považovat za užitečný v terapiích proti neurodegenerativním a duševním onemocněním. Kromě toho byla tato sloučenina hodnocena z hlediska svého neuroprotektivního potenciálu v prevenci kognitivní demence stárnutí. NAC je levný, komerčně dostupný a po jeho podání nebyly pozorovány žádné relevantní vedlejší účinky. Cílem tohoto článku *2 je podat přehled o účincích a využití NAC u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby a u neuropatické bolesti a cévní mozkové příhody.

Z tabulky níže, jde vyčíst, jak pokračují vědecké studie a testy s touto nadějnou aminokyselinou. Nejzřetelnější jsou sledované účinky na ovlivňování neurologické činnosti a  kvality mozku. Studie také mnohokát opakuje, že významnou výhodou této aminokyseliny je její cenová dostupnost.

Název studie

PodmínkyStavLéčbaIdentifikátor
Repeated-Dose Oral N-acetylcysteine for the Treatment of Parkinson’s DiseaseParkinson’s DiseasePhase 2 completedOrally (6000 mg/day)NCT02212678
Intravenous N-acetylcysteine for the Treatment of Gaucher’s Disease and Parkinson’s DiseaseParkinson’s DiseasePhase 1 completedIntravenously (150 mg/kg)NCT01427517
Does N-acetylcysteine Decrease Spontaneous Oxidation of Central Neural Dopamine in Parkinson’s Disease?Parkinson’s DiseaseRecruitingOrally (4000 mg/day)NCT03104725
N-acetylcysteine for Neuroprotection in Parkinson’s DiseaseParkinson’s DiseasePhase 1/2 completedOrally (1800 and 3600 mg/day)NCT01470027
Physiological Effects of Nutritional Support in Patients With Parkinson’s DiseaseParkinson’s DiseaseActive, not recruitingIntravenously/orally (50 mg in 200 mL of D5W and 1200 mg/day)NCT02445651
Study of the Efficacy of N-acetylcysteine (NAC) on Impulse Control DisordersParkinson’s DiseasePhase 3 RecruitingDoses no reportedNCT03146130
Comparative Effectiveness of MCI and Dementia Treatments in a Community-Based Dementia PracticeParkinson’s and Alzheimer’s DiseaseCompletedDoses no reportedNCT02860338
A Clinical Trial of a Vitamin/Nutriceutical Formulation for Alzheimer’s DiseaseAlzheimer’s DiseasePhase 2 completedOrally (600 mg/day)NCT01320527
NAC-003 P.L.U.S. Program (Progress Through Learning Understanding & Support)Alzheimer’s DiseaseCompletedOrally (600 mg/day)NCT01370954
The Role of N-acetyl-l-cysteine (NAC) as an Adjuvant to Opioid Treatment in Patients With Chronic Neuropathic PainNeuropathic PainPhase 2 completedOrally (2400 mg/day)NCT01840345
link k orig.tabulce

Existuje mnoho vědeckých studií s touto látkou. Sledují vliv na kůži, na psychické problémy, mentální schopnosti a kvalitu nervových spojení, na imunitní odezvu skrze své antioxidativní schopnosti, ale pro zajímavost také její vliv na detoxikaci jater při intoxikaci paracetamolem

Další vědecká studie "N-acetylcysteine for antioxidant therapy: pharmacology and clinical utility" od Dodda Seetala *3] popisuje právě zmiňovaný anitioxidativní efekt skrze produkci Glutathionu.

V abstraktu vědecké práce se lze mimo jiné dočíst, že "Glutathion je endogenní antioxidant a má všudypřítomnou roli v mnoha obranných systémech organismu. Bylo prokázáno, že léčba N-acetylcysteinem (NAC) zvyšuje hladinu glutathionu. NAC byl navržen jako lék na několik onemocnění.

Cílem studie bylo určit: Účinnost a snášenlivost NAC u řady onemocnění, aby bylo možné zhodnotit důkazy podporující použití NAC u jednotlivých indikací. K tomu účelu byla provedena rešerše vědecké literatury. Informace byly shromážděny také z dalších online zdrojů včetně webových stránek Therapeutic Goods Administration of Australia a FDA.

Výsledky: Zprávy se pohybovaly od případových studií až po klinické studie. Existují silné důkazy podporující použití NAC při léčbě předávkování paracetamolem a objevují se důkazy naznačující jeho užitečnost u psychiatrických poruch, zejména schizofrenie a bipolární poruchy. NAC je bezpečný a dobře snášený při perorálním podávání, ale při intravenózním podávání jsou dokumentována rizika.

Zdroje

*1] Wikipedie : https://cs.wikipedia.org/wiki/Cystein
*2] Tardiolo G, Bramanti P, Mazzon E. Overview on the Effects of N-Acetylcysteine in Neurodegenerative Diseases. Molecules. 2018 Dec 13;23(12):3305. doi: 10.3390/molecules23123305. PMID: 30551603; PMCID: PMC6320789.
*3] Dodd S, Dean O, Copolov DL, Malhi GS, Berk M. N-acetylcysteine for antioxidant therapy: pharmacology and clinical utility. Expert Opin Biol Ther. 2008 Dec;8(12):1955-62. doi: 10.1517/14728220802517901. PMID: 18990082.

Účinky těchto látek neposvětily Evropské úřady. Tento text proto není žádným zdravotním tvrzením ani nepřisuzuje těmto látkám léčivé účinky. Článek je pouze informativním sdělením a sumářem účinků, které se připisují v tradičních medicínách a léčitelství.

Zdroj fotografií: Shutterstock
David Alex Skoumal, Mgr.
Magistr Fakulty sportovních studií na Masarykově fakultě v Brně se specializací kondiční kulturistika. Kondiční trenér mnoha profesionálních sportovců a osobností s více jak 20ti letou zkušeností. Mentor a školitel sportovní výživy, metodiky životosprávy pro sportovce a lidi s vážnými nemocemi. Zakladatel a majitel portálu Fitness Muscle. Bývalý vrcholový sportovec v Rugby a Čínské sandě
E-mail: infofitnessmuscle.eu