PREMIUM: dlouhodobý svalový růst a chemie vol.IV
The Barbell and the Business of Life

Specifika užívání Androgenních anabolických steroidůFáze 3 – specifika a zařazení AAS – (doba trvání: měsíce až roky)

Ačkoli pravděpodobně nikdo nezačíná s kulturistikou s primárním cílem užívat podpůrné látky (Performance Enhancing Drugs – PED), většina kulturistů (v lepším případě) v průběhu svého sportovního působení a po absolvování naturální fáze, o které byla zmínka („zde“), dojde do fáze, kdy se s těmito látkami setká až už pasivně nebo aktivně. Nemá cenu zde moralizovat jestli je to správné nebo ne. Zapřísáhlý celoživotní naturál k těmto látkám nesklouzne nikdy, určitá část kulturistů tyto látky buď vyzkouší a zavrhne nebo je užívá po delší dobu s cílem zvýšit svůj progres. Pokud už k tomu dojde, mělo by to být po důkladném vzdělání se v této oblasti a analýze přístupu ke kulturistice a co vlastně uživatel od PED čeká.

Pravda je, že tyto látky při „správném“ užívání fungují velmi dobře a dokážou dramaticky katapultovat svalový růst. Jejich užívání má ale podle mého názoru místo jen v případě soutěžní kulturistiky na vyšší amatérské a profesionální úrovni. Tam o jejich potřebě, vzhledem k požadované výkonnosti, nemůže být vůbec pochyb. Zároveň ale dochází k narušení vnitřního prostředí a poměr přínosu a rizik si každý musí vyhodnotit sám.

Pokud se ale rozhodnete tyto látky užívat, měly by být splněny alespoň následující předpoklady:

 •     Dostatečný věk – rozhodně více než 20 let, čím později je start užívání, tím lépe
 •     3 a více let naturálního tréninku – opět čím déle, tím lépe – čím více svalů vbudovaných naturálně, tím lepší jsou výsledky po zařazení PED
 •     Předchozím naturálním tréninkem vybudovaná dostatečná síla a perfektní zvládnutí provedení cviků
 •     Vyčerpané možnosti v naturálním přístupu a tím zamezení dalšího zlepšení (to ovšem samo o sobě není důvod k užívání PED)
 •     Soutěžní ambice a optimálně  jedna nebo více naturálně absolvovaných soutěžních příprav
 •     Alespoň středně pokročilé vědomosti o biochemických tělesných procesech a schopnost tyto informace aplikovat na oblast užívání PED
 •     Důkladný proces vzdělávání se v této oblasti – tj. zjistit co vlastně PED jsou, jak působí a jak jejich efekt maximalizovat, jaké jsou vedlejší účinky a jak tyto účinky omezit (odborné publikace, vědecké studie, osobní předání informací od zkušeného a inteligentního uživatele)
 •     Proces vzdělávání bude dlouhodobý a je potřeba mít předem rozmyšlené, co chce uživatel dosáhnout ve fázi užívání i ve fázi „mezi kůrami“
 •     Cyklování - Samozřejmostí musí být uvědomění si, že je třeba dělat potřebné pauzy v užívání PED (cyklování), vedoucí k normalizaci tělesných procesů a že navzdory tomu nebude tělo fungovat nikdy jako dříve – v pozitivním i negativním smyslu

Fáze 3 – Rozdělení užívání PED do 2 kroků

Lze uvažovat o užívání ve 2 krocích:

a) pokročilá fáze – PED (Performance Enhancing Drugs) základní - anabolické steroidy + případně thyreoidní hormony

b) pokročilá fáze – látky fáze a) + další pokročilé PED - peptidové  hormony – HGH, inzulin či v extrému růstové faktory a jiné peptidy

Je nutné „být trpělivý“ a obě fáze realizovat ve vhodné následnosti – tj. nejprve vytěžit potenciál základních PED a až po dosažení jejich potenciálu navázat PED pokročilými. To může být opět řada let a velké množství cyklů. U soutěžní kulturistiky na vysoké úrovni může být potřeba navázání zkreslená potřebným efektem. Je fakt, že AAS fungují velmi dobře, ale plný potenciál a posun nad genetický potenciál je až s využitím pokročilých PED. Tam se skutečně posouvají hranice a výsledkem jsou postavy, které jsou k vidění na profesionálních soutěžích.

Specifika užívání Androgenních anabolických steroidůKdyž riskovat zdraví, tak vždy se znalostmi

Pokud se zaměříme nejprve na fázi a), tj. užívání základních PED, kam lze řadit především anabolicko-androgenní steroidy (AAS), je třeba brát v úvahu následující:

 1. >> AAS jsou léky, nejsou to neškodné hračky ani doplňky stravy, které Vám nemohou ublížit. Jsou to účinné látky, které obvykle prošly dlouhým procesem vývoje, testováním a schvalováním lékových úřadů a byly určeny pro užití nemocných lidí nebo zvířat. O jejich efektivitě nemůže být pochyb, i když terapeutické určení a dávkování je samozřejmě jiné než při užívání pro zvýšení výkonnosti. Takže nějaké přezírání a braní na lehkou váhu se Vám může pekelně vymstít.
 2. >> Cílem jejich užívání u kulturistů je nárůst svalové hmoty, tj. zvýšení proteosyntézy a to především na úrovní kontraktilních bílkovin, takže myofibrilární hypertrofie. Sarkoplazmatická hypertrofie je spíše doprovodným efektem
 3. Tyto látky jsou extrémně silné a fungují – jedná se o testosteron a jeho deriváty, případně deriváty jeho metabolitu dihydrotestosteronu (DHT) nebo modifikovanou molekulu nandrolon (19-nor-testosteron) a jeho deriváty. Jednotlivé modifikace struktury odrážejí jejich terapeutický účel a obvykle se jedná o zvýšení anabolického efektu a „omezení nebo regulování“ androgenního efektu. Určité steroidy jsou ovšem hardcore ve všech ohledech
 4. >> Co se týče tréninku, výživy i suplementace – vše musí být o level výše než ve fázi 2, aby byl plně využit potenciál AAS. Sypat pro legraci je ta nejubožejší věc a na AAS se nezlepšuje jen totální ignorant, který nechápe, jaké látky/léky užívá
 5. >> Je fakt, že každý má na AAS jinou odpověď, což je dáno geneticky – musíme brát v úvahu množství androgenních receptorů (AR), buněčných jader a reakci na úrovni DNA na AAS-AR signalizaci. Zároveň je třeba brát v úvahu také metabolismus AAS a jejich reakce s enzymy.

Zcela upřímně – Zatímco někdo získá tvrdé velké svaly, jiný se stejnými látkami končí s oteklými svaly, vyšším množstvím tuku než před kůrou, gynekomastií, zdevastovanými játry a po ukončení kůry je na tom hůř než před započetím užívání AAS. S tím se dá bojovat, ale chce to znalosti a zkušenosti a v podstatě jde o vytloukání klínu klínem. I pro užívání AAS  je potřeba mít určité danosti.

Biochemické procesy AAS v praxi

Specifika užívání Androgenních anabolických steroidůNicméně celý tento seriál je o dlouhodobém plánování a tréninku. Ačkoli efekt AAS na tělesné procesy je komplexní, primární efekt je přes androgenní receptory. Čistě ve zkratce – AAS fungují asi následovně. Steroidní hormon kolující v krvi dokáže proniknout do buňky přes buněčnou membránu a tam se musí navázat na androgenní receptor (AR). Tento AAS-AR komplex potom putuje do buněčného jádra, kde se naváže na příslušnou část DNA, kde dojde k transkripci DNA na mRNA a následně k translaci informace, což vede ke zvýšení proteosyntézy. Některé steroidy také působí na satelitní buňky, ale v tom jsou mnohem silnější pokročilé PED (GH, Inzulin, růstové faktory) nebo jejich kombinace. Velmi zjednodušeně je výsledek užívání steroidů závislý na jejich množství a množství receptorů. Dodané množství lze regulovat, množství AR lze ovlivnit jen částečně.

Kromě přímé stimulace proteosyntézy samozřejmě AAS působí také na zlepšení tvorby kreatinfosfátu, zlepšují tvorbu glykogenu a působí podle typu i na CNS nebo také přes andenergní receptory a přes signalizaci prostřednictvím cAMP (cyklický adenosin mono fosfát) přispívají také tímto mechanismem k posílení proteosyntézy. Androgeny mají také efekt na produkci různých receptorů, čímž potencují efekt dalších látek. Mají efekt také na tukové buňky. Je fakt, že tělo je organismus velmi „inteligentní“ a jedna látka dokáže působit přes různé dráhy a dokonce nahrazovat funkci jiných látek. Stejně tak jako na androgenní receptory se AAS dokážou vázat také na další typy receptorů, kde mohou působit jako agonisté (tj. zesilovat účinek) nebo antagonisté (tj. účinek potlačovat). Totéž platí také o jejich metabolitech, tj. každá látka může tvořit více metabolitů, z nich mnoho z nich může mít velmi silné působení, některé jsou naopak biologicky neaktivní.

Z výše uvedeného plyne, že pro efektivní využití efektů AAS (tam kde je jejich působení nejsilnější), je potřeba maximalizovat produkci androgenních receptorů (tj. také omezit jejich poškození) a specifickým způsobem narušit kontraktilní proteiny v dostatečné míře, aby vznikla potřeba jejich regenerace a superkompenzace. To je růst svalů.


Nyní jsme si vysvětlili postoj k cyklování AAS a celému fungování těchto látek. V dalším článku si řekneme, jak si správně nastavit tréninky, cviky a intenzitu, aby to celé mělo očekávané výsledky.

 

Disclaimer: Tyto informace nejsou propagací ani návodem k užívání PED. Informace zde uvedené jsou založené na dlouhodobém studiu problematiky a zahrnují osobní názory a postupy. Vzhledem ke složitosti problematiky, a ne zcela jednoznačnému názoru ani mezi vědeckou a odbornou komunitou, jsou výstupy a myšlenky zde prezentované ryze subjektivního charakteru a založené na dlouhodobém vzdělávání a získávání zkušeností a nelze rovněž vyloučit nepřesnosti či nesprávné pochopení ze strany čtenáře. Názory uvedené zde i v dalších částech se mohou výrazně odlišovat od obecně prezentovaných informací a postupů na toto téma.

Zdroj fotografií: Shutterstock
Radek Neumann
Více než 20 let intenzivně studuje problematiku tréninku, výživy, biochemie, podpůrných látek a suplementace a hledá nové efektivní postupy v kulturistické přípravě, které vedou k výrazným pokrokům. Soutěžním vrcholem byl zisk titulu absolutního Mistra Čech a Mistra republiky (2013). V posledních deseti letech se zaměřuje na komplexní zastřešení soutěžní přípravy mnoha českých amatérských i profesionálních kulturistů. V této oblasti patří k velmi uznávaným a vyhledávaným specialistům (P.Beran)
E-mail: infofitnessmuscle.eu